Материали по проекта

Пространствено планиране при интегрирано управление на крайбрежието (pdf, 741 KB)

Интегрирано управление на крайбрежието — същност и принципи (pdf, 668 KB)

Областна администрация Варна и Черноморска мрежа на НПО — партньори в Проект „Пространствено планиране на крайбрежните зони План Коуст“ (pdf, 1.37 MB)

Закон за устройство на Черноморското крайбрежие (pdf, 360 KB)

Материали от пилотен проект „План Коуст“ за България (pdf, 3 МB)